Felhívás I.

Támogatás kérés egy Makovecz épületterv megvalósításához

Az Emese Kis Csillaga Közhasznú Kulturális Alapítvány felhívással fordul a cégekhez, intézményekhez, civil szervezetekhez és minden jószándékú emberhez, hogy adományaikkal járuljanak hozzá a Mesék Háza megépítéséhez.

A Mesék Háza olyan épület, amelyben mindaz a szellemiség, amelyet Makovecz Imre képviselt, nem csak magában az épületben van jelen, hanem az egész tevékenységben is, amelynek helyt ad. A megalkotásra kerülő egész kiállítás, illetve az intézményben folyó munka a hagyományok, a természetes környezet, a kulturális értékek megőrzését, a jövő generáció számára történő átadását szolgálja.

A jelen helyzetben súlyos hibát követ el az, aki azt hiszi, hogy bármiféle gazdasági felemelkedés lehetséges kulturális és szellemi felemelkedés nélkül.

Magyarország építőkövei az emberek, az egészséges nemzetet a lelkileg-fizikailag-szellemileg egészséges emberek alkotják, akik képesek tenni saját magukért, családjukért, országukért.

A Mesék Háza nem csak egyszerűen múzeum, kiállítás, hanem oktatási központ kíván lenni. Nem csak a kicsiknek ad segítséget a magyar népmesék világával, hanem a nagyobbaknak, fiataloknak, felnőtteknek is segítséget ad, hogy rátaláljanak a természetes és emberarcú világra, hogy megtanulják életüket tartalmasan élni.

Az épületterv megtalálható honlapunkon: www.nepmesemuzeum.com

Senki számára nem lehet közömbös, milyen lesz a jövő generáció, milyen lesz a magyarság jövője. Amikor elindulnak gyermekeink az élet vándorútján, tegyük lehetővé számukra, hogy értékes útravaló legyen a tarisznyájukban, amely egy egész életre biztosítja a szellemi táplálékot.

Amikor Makovecz Imre átadta az épület tervét, ezt mondta: „Ennek a háznak már régen meg kellett volna valósulnia”.

  1. Az alapítvány számlaszáma:

    Erste 11600006-00000000-29130254

  2. Nemzetközi: IBAN: HU02116000060000000029130254

Amennyiben eljuttatják hozzánk címüket, az adományról igazolást adunk.

Minden tízezer Ft feletti támogatásért adunk egy társasjátékot.


Emese Kis Csillaga Alapítvány

Számlaszám:11600006-00000000-29130254
Nemzetközi IBAN:HU02116000060000000029130254
Swift kód:GIBAHUHB
További információk:

loxiasz@gmail.com

mobil: 06-20-910-7864