Népmese Múzeum és Park (Védett anyag)

Makovecz_mesemúzeum_kicsi

Felhívás egy Makovecz épületterv megvalósításához!

Senki számára nem lehet közömbös, milyen lesz a jövő generáció, milyen lesz a magyarság jövője.

Amikor elindulnak gyermekeink az élet vándorútján, tegyük lehetővé számukra, hogy értékes útravaló legyen a tarisznyájukban, amely egy egész életre biztosítja a szellemi táplálékot.

Fő célkitűzésünk az, hogy szép környezetben Népmese Múzeumot létesítsünk.

Állandó kiállításunk a népmesék történeteit, tárgyait, figuráit hivatott bemutatni élő mesemondás kíséretében.

A múzeum és foglalkoztató terveit Makovecz Imre készítette.

A létesítmény áll egy múzeum épületből és egy Közösségi foglalkoztató-, előadó teremből, valamint a járulékos helyiségekből. Ezt körülveszi egy Mesepark, ahol kilátótorony,játszótér és sok más érdekes látnivaló van.

A Népmese Múzeum épülete áll egy kör alakú központi részből, melynek három szintje van.

  1. Az alsó világ, ahol a meséknek ezt a helyszínét bemutató jelenetek, figurák láthatók majd.
  2. A földi világ, ahonnan be lehet jutni a négy épületszárnyba, s ahol a magyar mitológia jeleneteit láthatjuk: Csodaszarvas, Emese álma, Szt. László ill. Mátyás király legendáiból készült faragások formájában
  3. Az égi világ, a felső szinten, ahol az "öreg csillagok" emberalakos ábrázolása, magyar elnevezésekkel, a néphit szerinti figurákkal kerül bemutatásra.

A középső körből lehet bejutni a négy épületszárnyba. Ezekben kerül bemutatásra az állandó kiállítás anyaga. A mesékből vett jelenetek, tárgyak, figurák a táblázat szempontjai szerint rendszerezve:

ÉgtájÉszakDélKeletNyugat
Elemvíztűzlevegőföld
Évszaktélnyártavaszősz
Természetnövényemberállatásvány
Napszakéjdélreggeleste

Ezeket a szempontokat lehet folytatni és kibontani, a lehetőségekhez és az igényekhez mérten.

Az itt leírtak alapján a szereplők behatárolhatók, összeköthetők az elemekkel, bolygókkal, eseményekkel és helyszínekkel.

A kiállított tárgyak lehetnek hétköznapi eszközök, melyek a mesében előfordulnak, de a gyerekek többsége nem ismeri őket- a cél, hogy megismerjék őket.

Mesékből vett jelenetek, természetes anyagokból elkészítve a figurákat, az ábrázolási mód lehető legszélesebb skáláját megvalósítva.

Mesebeli varázs-, és csodás tárgyak és szereplők.

Miért akarjuk mindezt elkezdeni?

A jelenlegi válságos gazdasági, társadalmi helyzetben a lakosság lelki-, szellemi-, fizikai állapota katasztrofális. A legjellemzőbb ismérvek: kiüresedettség, vegetálás, érdektelenség, felszínes-, látszatvilágban élés, pénzhajhászás, pesszimizmus, stressz, depresszió.

Magyarország építőkövei az emberek. Az egészséges nemzetet a szellemileg, lelkileg, fizikailag egészséges emberek alkotják, akik képesek tenni saját magukért, családjukért, országunkért.

A felfelé vezető úton az első lépés, hogy segíteni kell az embereken.

Egy komplex nevelési- oktatási programot dolgoztunk ki, amely a magyar kulturális hagyományokra épít, és jelentős változást hozhat az életünkben. A program a legkisebbekkel kezdődik: Népmese program, s innen halad a fiatalokkal tovább, de már a kezdeti szakaszában is eléri a felnőttek világát a gyerekeken keresztül.

Az egész létesítmény várható költségei miatt a program megvalósítását több fázisban tervezzük. A Múzeum épületéhez csatlakozik egy nagyobb, kör alakú épületrész, ez lesz a legelső építmény, amit elkészítünk. Már önállóan is működtethető és betöltheti azt a fontos szerepet, hogy a gyerekeknek a népmesén keresztül oktatási, nevelési programot nyújtsunk.

Ez a nagyobb épület egyszerre foglalkoztató, előadóterem, mesemondóhely, elméleti és gyakorlati foglalkozásokra alkalmas terem a maga kiegészítő helyiségeivel.

A Múzeum és Park élményforrás, motiváció, szemléltető, örömforrás a Népmese programban.

A Parkban helyet kap egy játszótér, egy Kerek erdő hármas úttal, egy vizes terület Tündér Ilona jelenettel. Az épület körül hét kisebb domb, a hét bolygót jelképezi, rajtuk a hozzájuk kapcsolható szereplőkkel és tárgyakkal.

A népmese által bemutatott világ az emberi élet egészét felöleli. A népmesék világának ismeretében helyreállítható vagy legalábbis kiigazítható a megbomlott egység az ember és környezete között.

A koncepció a mesevilág elrendezésében az ég és Föld összekapcsolására, a mikro-, és makrokozmosz megjelenítésére utal. Hangsúlyozni kívánja az ember kapcsolatát a körülötte lévő természettel, a Földdel, a csillagokkal és a világmindenséggel.

Felhívás egy Makovecz épületterv megvalósításához!

Makovecz_mesemúzeum_kicsi